из

Вихід

ПАВЛІВСЬКА ГРОМАДА
Одеська область, Болградський район


288.3 кв. км. - Площа ТГ

8 Населених пунктів

75.4 млн. - Бюджет ТГ на 2024 рік (з них 50.9 млн. - витрати на освіту)

5200 Населення

Питання отримання послуг та захисту своїх прав для постраждалих від домашнього насильства передбачені у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Стаття 21 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» закріплює такі права постраждалих від домашнього насильства:

  1. дієвий, ефективний та невідкладний захист в усіх випадках домашнього насильства, недопущення повторних випадків домашнього насильства.

Це означає, що в першу чергу всіма органами та установами, які уповноважені на реагування на факти домашнього насильства має забезпечуватися постраждала особа від неправомірних посягань кривдника. Так, наприклад, представники органів поліції мають припинити вчинення насильства, або ж у разі необхідності постраждалу можуть направити в тимчасовий притулок для безпечного перебування.

  1. отримання повної та вичерпної інформації про свої права і соціальні послуги, медичну, соціальну, психологічну допомогу, якими вона може скористатися, а такожсвоєчасне отримання інформації про остаточні рішення суду та процесуальні рішення правоохоронних органів, пов’язані з розглядом факту домашнього насильства.

Це означає, що всі суб’єкти, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству мають надати вичерпну інформацію для постраждалої особи щодо її прав, наявних ресурсів та послуг куди особа може звернутися у разі необхідності.

  1. звернення особисто або через свого представника до суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

Важливо пам’ятати, що за допомогою може звернутися не тільки постраждала особа, а й інша уповноважена нею особа, наприклад представники служби у справах дітей, опікуни та піклувальники тощо.

  1. безоплатне отримання соціальних послуг, медичної, соціальної та психологічної допомоги відповідно до її потреб.
  2. безоплатну правову допомогу від держави.

Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» постраждалі від домашнього насильства та діти (незалежно від віку) мають право на отримання такого виду допомоги від держави для забезпечення доступу до правосуддя та можливості захисту свої прав іншими механізмами юридичного захисту. Для отримання цього виду допомоги необхідно звернутися в найближчий центр безоплатної правової допомоги. Контакти місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги можна знайти на сайті

  1. повагу до честі та гідності, уважне та гуманне ставлення до неї.

Усі органи влади, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству мають дотримуватися цих принципів, надаючи пріоритетність забезпеченню прав, законних інтересів та безпеки постраждалих осіб. Також, ніхто не може звинувачувати постраждалу від насильства особу в тому, що з нею сталося.

  1. конфіденційність інформації особистого характеру, яка стала відома під час роботи з постраждалою особою, та захист персональних даних.

Обробка персональних даних про особу, яка повідомила про вчинення насильства, або про постраждалу особу здійснюється за згодою такої особи або її законного представника з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

  1. за можливості, постраждалій особі може бути забезпечено вибір спеціаліста/фахівця за статтю для полегшення встановлення контакту та довіри між фахівцем та постраждалою.
  2. відшкодування кривдниками завданих матеріальних збитків і шкоди, заподіяної фізичному та психічному здоров’ю, у порядку, визначеному законодавством.

 

Корисні посилання